Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Tây Bắc Bộ26-24 0C
Đông Bắc Bộ25-33 0C
Thủ đô Hà Nội26-34 0C
Tây Nguyên19-28 0C
TP Hồ Chí Minh24-30 0C
Nam Bộ25-30 0C
(Đơn vị: VNĐ)
Ngoại tệMuaBán
AUD17,845.6518,113.50
EUR26,998.2027,320.97
GBP30,490.4830,979.29
JPY200.27204.10
USD22,70022,770
Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
HẬU CẦN QUÂN ĐỘI
MB
go top