Bản tin ngày 19-9-2018
Bản tin ngày 19-9-2018
Viettel
Ngày 19 tháng 9 năm 2018
Tây Bắc Bộ21-32 0C
Đông Bắc Bộ22-32 0C
Thủ đô Hà Nội23-32 0C
Tây Nguyên20-31 0C
TP Hồ Chí Minh24-32 0C
Nam Bộ24-33 0C
go top