Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 Dấu ấn đậm nét trong hợp tác biên giới
go top