Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Ngân hàng MUFG, Nhật Bản
go top