Quy hoạch cảng Liên Chiểu chặt chẽ, theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng của thế giới
go top