Tọa đàm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4
go top