Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia

22/07/2017 14:49

QĐND Online - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia, sáng 22-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Samdech Say Chhum (Xăm-đéc Xay Chum); Phó thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Kong Som Ol (Xăm-đéc Koong Xom-on) đã cắt băng khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia tại tỉnh Preah Sihanouk (Prec Xi-ha-núc).

go top