Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại nhiều địa phương, Quân đội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân
go top