Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
go top