Ấn Độ sớm tiếp nhận tàu ngầm lớp Scorpene thứ hai
go top