Điện Biên và Lai Châu tổ chức trang trọng lễ giao, nhận quân năm 2019
go top