Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
go top