Quân đội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác song phương
go top