Hà Nội: Sập giàn giáo công trường tại phố Tố Hữu, 6 người thương vong
go top