Một số hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thử toàn tuyến
go top