Người con ưu tú của quê hương xứ Truồi
Người con ưu tú của quê hương xứ Truồi
Viettel
Ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tây Bắc Bộ23-38 0C
Đông Bắc Bộ25-37 0C
Thủ đô Hà Nội25-37 0C
Tây Nguyên22-35 0C
TP Hồ Chí Minh25-36 0C
Nam Bộ25-36 0C
go top