Bản tin ngày 18-4-2019
Bản tin ngày 18-4-2019
Viettel
Ngày 19 tháng 4 năm 2019
Tây Bắc Bộ22-34 0C
Đông Bắc Bộ22-29 0C
Thủ đô Hà Nội23-29 0C
Tây Nguyên20-34 0C
TP Hồ Chí Minh24-35 0C
Nam Bộ24-35 0C
go top