Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thương binh của ông Nguyễn Hữu Chỉ được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận bị thương gốc số 422/CN ngày 15-10-1972 của Tiểu đoàn 42, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cấp và Giấy ra viện gốc ngày 16-10-1972 của Đội Điều trị 53 cấp cho ông Nguyễn Hữu Chỉ theo Điểm 2, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15-11-2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Hữu Chỉ đã được Bộ tư lệnh Quân khu 5 ra quyết định hưởng chế độ thương binh kể từ ngày 12-3-2009 theo Quyết định số 59/QĐ ngày 15-5-2009.

Tuy nhiên, tại Kết luận thanh tra số 4912/KL-TTr ngày 1-12-2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì giấy chứng nhận bị thương và giấy ra viện ông Nguyễn Hữu Chỉ dùng thiết lập hồ sơ để đề nghị hưởng chế độ thương binh là không đủ cơ sở pháp lý. Cụ thể là, Giấy chứng nhận bị thương đề ngày 15-10-1972 ghi của ông Nguyễn Hữu Chỉ, sinh năm 1951, nguyên quán: Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An. Tại mục “Các vết thương” chữ viết nội dung hiện tại là được viết lại. Giấy ra viện đề ngày 16-10-1972 của Đội Điều trị 53, Cục Quân y ghi cấp cho ông Nguyễn Hữu Chỉ, 21 tuổi, quê quán: Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An. Phần chữ in phôi tài liệu được hình thành bằng các hạt mực laze và sử dụng font chữ “VnClarendonH”, “VnTimeH”, “VnTime” thuộc bảng mã TCVN3 (ABC) để soạn thảo chế bản. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận bị thương của ông Nguyễn Hữu Chỉ là đúng quy định.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND