Sau khi Báo Quân đội nhân dân phản ánh, ngày 28-8-2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 10491/UBND-VX, do ông Phạm Nguyên Hồng, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Giao Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung như Báo Quân đội nhân dân đã nêu, trả lời Báo Quân đội nhân dân và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-9-2018.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tiếp thu nội dung báo phản ánh và sớm chỉ đạo giải quyết vụ việc.

QĐND