Theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29-9-2010 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu thì cửa hàng xăng dầu Khả Phong thuộc nhóm II là nhóm phải cải tạo, nâng cấp xây dựng dịch chuyển ra ngoài hành lang an toàn giao thông. Theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24-7-2016 của UBND tỉnh thì cửa hàng xăng dầu Khả Phong thuộc nhóm III là nhóm phải chấm dứt hoạt động trong năm 2016 do không còn quỹ đất để thực hiện dịch chuyển. Tuy nhiên, hiện nay cửa hàng xăng dầu Khả Phong vẫn chưa dừng hoạt động. Đề nghị Sở GTVT tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc thực hiện cưỡng chế cửa hàng xăng dầu Khả Phong theo đúng quy định. 

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến trên tới UBND tỉnh Hà Nam xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.    

 

QĐND