Đối với khiếu nại Quyết định số 937/QĐ-BTM ngày 18-5-2009 của BTL Quân khu 3: Quyết định này cho đồng chí Nguyễn Thị Thư Chi nghỉ chuẩn bị hưu là đúng với quy định của pháp luật. Quyết định ban hành trong thời gian đồng chí Chi đang điều trị tại Viện Y học Cổ truyền Quân đội (không phải bệnh hiểm nghèo). Ngày 2-9-2009 đồng chí Chi đến làm việc, đơn vị mới thông báo và trao quyết định.

Về nội dung sổ bảo hiểm có nhiều điểm chưa đúng: Năm 1997, Bộ Quốc phòng lần đầu triển khai trong toàn quân việc kê khai và lập Sổ bảo hiểm xã hội cho cá nhân hưởng lương. Thời điểm đó đồng chí Đào Minh Huy, nhân viên thuộc Ban Quân lực của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương được giao hướng dẫn quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kê khai. Do đơn giản trong công tác, đồng chí Huy lấy căn cứ lý lịch quân nhân và hồ sơ quân nhân bổ sung hằng năm của đồng chí Chi, để tự viết và ký tên trong tờ khai và sổ bảo hiểm của đồng chí Chi. Việc đồng chí Huy kê khai như trên là vi phạm quy định về lập Sổ bảo hiểm xã hội, nhưng nội dung vẫn phản ảnh đúng quá trình công tác và hệ số lương của đồng chí Chi. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra và kịp thời khắc phục sửa chữa để giao Sổ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Chi đúng thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, tố cáo của đồng chí Chi là có căn cứ, nhưng đã được Bộ CHQS tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết đúng quy định.

Thanh tra Bộ Quốc phòng đã có thông báo chấm dứt giải quyết đơn của đồng chí Nguyễn Thị Thư Chi. Yêu cầu đồng chí Chi nhận số tiền 107.055.000 đồng (trợ cấp một lần nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ) tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương; liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương nhận và hưởng lương hưu theo Quyết định số 1666/5/QĐ-HT ngày 25-3-2010 của Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND