"Năm 1999, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về các địa phương, trong đó có xã Tân Kỳ đo và đánh dấu giáp ranh giữa các hộ dân để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Sơn chỉ đỏ mốc giới giáp ranh giữa gia đình tôi và hộ liền kề là bà Nguyễn Thị Mấm đã được cán bộ ở Sở Tài nguyên và Môi trường cùng địa chính xã Tân Kỳ đánh dấu. Đến năm 2003, Phòng Địa chính huyện Tứ Kỳ làm xong GCNQSDĐ và chuyển về địa phương. Năm 2004, UBND xã Tân Kỳ tiến hành phát GCNQSDĐ cho các hộ dân trong xã. Khi gia đình tôi đến nhận, thì cán bộ xã thông báo vì đất còn tranh chấp nên sẽ phát sau. Thế nhưng, gia đình tôi đã chờ suốt từ đó đến nay vẫn chưa được cấp".

Năm 2008, gia đình bà Nguyễn Thị Mấm tiến hành tách thửa đất của gia đình mình ra làm hai mảnh và làm hai GCNQSDĐ. Trong quá trình đo đạc và tách thửa đã lấn sang cả phần đất của gia đình tôi. Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng, không sai phạm trong việc tách thửa của gia đình bà Nguyễn Thị Mấm, nên việc UBND xã Tân Kỳ giữ GCNQSDĐ của gia đình tôi từ năm 2004 đến nay là sai. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, yêu cầu UBND xã Tân Kỳ trả cho gia đình tôi GCNQSDĐ được cấp năm 2003.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến trên tới UBND huyện Tứ Kỳ xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.  

QĐND