Cũng trong năm 1992, được sự đồng ý của UBND huyện Đông Anh, UBND xã Vân Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và 36 hộ đã trúng thầu. Sau khi có kết quả trúng đấu giá, 24 hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại bản đồ số 15 khu phố Vân Trì. Tuy nhiên, còn 12 hộ phải đến năm 2009, sau khi hoàn thành các thủ tục tài chính mới được cấp đất, nhưng suốt gần 10 năm qua họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ (trong số 12 hộ có 2 hộ không đề xuất việc cấp sổ đỏ).

leftcenterrightdel
Do chưa được cấp "sổ đỏ", các hộ dân phải đi thuê nhà.

Theo đơn do ông Trần Văn Trai trình bày: Sau nhiều lần các gia đình gửi kiến nghị đến UBND huyện Đông Anh đề nghị xem xét việc cấp sổ đỏ cho 10 gia đình, gần đây, 10 hộ dân nhận được Giấy xác nhận đăng ký đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (chi nhánh Đông Anh) cấp kèm lời giải thích: “Do UBND xã Vân Nội chưa nộp hóa đơn nộp tiền thu được sau khi đấu thầu đất về kho bạc, nên chưa thể làm sổ đỏ cho các hộ dân". Về vấn đề này, UBND xã Vân Nội giải thích, nguyên nhân là do UBND huyện Đông Anh đồng ý cho xã sử dụng số tiền thu được để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương nên xã không nộp tiền về kho bạc.

Vậy, UBND huyện Đông Anh hay UBND xã Vân Nội phải chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục về nghĩa vụ tài chính để 10 hộ dân nói trên được cấp sổ đỏ, bảo đảm quyền lợi chính đáng theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: THÁI BÌNH