Cụ thể là cống mới chạy song song, cách cống cũ 7m và chảy thẳng vào khu đất của gia đình tôi. Do đó, cuộc sống và sinh hoạt của gia đình bị ảnh hưởng. Gia đình đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Được biết, một trong các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Xây dựng 2015 là "Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp...".

Từ những quy định nêu trên cho thấy, chủ thể nào cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình làm ra và phải đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Trong trường hợp này, nếu gia đình ông Trung có đủ căn cứ chứng minh chủ dự án và đơn vị thi công đã thực hiện đặt cống sai thiết kế được phê duyệt, để miệng cống đổ vào nhà gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình ông thì có thể khiếu nại tới Ban Quản lý dự án 85, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông hoặc khởi kiện tại tòa án để yêu cầu di dời cống và bồi thường thiệt hại (nếu có).

QĐND