Còn nhớ, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người dân quê tôi sống rất khổ cực; cái đói, cái nghèo, lạc hậu cứ đeo đẳng hết đời này sang đời khác. Nhưng nhờ có Đảng và Bác Hồ, cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao nói chung, huyện Bắc Sơn chúng tôi nói riêng đã thay đổi. Đến nay, huyện Bắc Sơn chúng tôi đã giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đời sống người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới với các công trình đường-điện-trường-trạm... được xây dựng khang trang. Người dân Bắc Sơn mãi ơn Đảng, ơn Bác Hồ và vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đồng bào các dân tộc trong huyện sẽ luôn đoàn kết, tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và làm giàu cho quê hương.

DƯƠNG THỊ MỌC

(xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)