Chỉ chưa đầy 3 tuần nữa, UBTVQH sẽ tiến hành Phiên họp thứ 54 và cũng là phiên cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11.

Kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11

Trước khi bế mạc, UBTVQH cho ý kiến vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội. Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và ý kiến của các ủy viên UBTVQH, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, UBTVQH thống nhất kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 24-3.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: quochoi.vn

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Quốc hội sẽ nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp và nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, trưởng các ban của UBTVQH căn cứ công việc thực tế từ nay đến cuối nhiệm kỳ chuẩn bị chu đáo để khi bàn giao bảo đảm sự tiếp nối như một “dòng chảy” liên tục. Theo Luật Tổ chức Quốc hội, với những chức danh được bầu, nghị quyết được Quốc hội thông qua là có hiệu lực ngay, người được bầu sẽ tiếp cận, điều hành công việc ngay.

Phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội

Cũng trong sáng 23-2, UBTVQH cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Cùng dự phiên họp của UBTVQH về nội dung này có Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Theo báo cáo của Chính phủ, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã đổi mới tư duy, quy trình xây dựng chính sách, pháp luật theo hướng kiến tạo, tạo hành lang, khuyến khích phát triển, một văn bản sửa nhiều văn bản, cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, ban hành văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ... Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã trình Quốc hội, UBTVQH 4 đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; 107 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; ban hành kịp thời và tương đối đầy đủ theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử.

Về phát triển kinh tế, Chính phủ luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; chú trọng kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng ngành; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực cho phát triển; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, cơ chế điều phối, phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, đô thị và xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược.

Chính phủ đã quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện cuộc sống của nhân dân; chủ động, quyết liệt, ứng phó kịp thời, ngăn chặn, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao.

Báo cáo của Chính phủ cũng đánh giá cụ thể về những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.

Một nhiệm kỳ Chính phủ thành công

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho thấy, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động; kết quả đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Báo cáo của Chính phủ được chuẩn bị rất nghiêm túc, công phu, rõ ràng. Đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công. Trong bối cảnh, điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn vững vàng chèo lái nền kinh tế đất nước, đạt được thành tựu rất có ý nghĩa. Chính phủ rất năng động, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và quy định của pháp luật; Thủ tướng và các thành viên Chính phủ luôn nghiêm túc báo cáo giải trình trước Quốc hội, lắng nghe và giải trình ý kiến của từng đại biểu Quốc hội. Nhất trí với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại của nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của UBTVQH. Chính phủ cũng sẽ làm rõ thêm một số vấn đề mà báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đã nêu ra, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

CHIẾN THẮNG