Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các doanh nghiệp tại buổi gặp này, giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, tuyệt đối không được chủ quan, không vì phát triển kinh tế mà để đại dịch Covid-19 quay trở lại. Thủ tướng khẳng định quan điểm không được để đổ gãy nền kinh tế, không để doanh nghiệp phá sản và phải nỗ lực tăng trưởng ở mức cao nhất. 

Đối với bài toán thu hút doanh nghiệp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới, Chính phủ rất quan tâm và ưu tiên giải quyết. Thủ tướng luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, đó là hạ tầng, đất đai, đưa các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thủ tướng mong muốn đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ; khẳng định Chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Trong đó, coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, giải quyết nhanh thủ tục cho các doanh nghiệp. Thủ tướng cũng nêu rõ, trong lúc chưa thể mở cửa rộng rãi, cần tận dụng kích cầu du lịch trong nước. 

Về các giải pháp chiến lược chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành rất quan tâm, có Chương trình quốc gia chuyển đổi số. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình này, các vấn đề như "Make in Vietnam", 5G đang được đẩy mạnh. Thủ tướng mong muốn các cấp, các ngành, Ban IV, các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đóng góp để đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường.

TTXVN