Kỷ niệm 71 năm Ngày TB-LS, chúng ta càng khắc ghi và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng luôn được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống chính sách xã hội; đồng thời chú trọng giáo dục ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với NCC với cách mạng.

Mặc dù năm qua, tình hình kinh tế đất nước còn không ít khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo NCC và đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi NCC. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ được quan tâm thực hiện. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một bộ phận NCC và gia đình NCC gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước. Một số trường hợp NCC chưa được giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách; còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập; số hài cốt liệt sĩ chưa đầy đủ thông tin vẫn còn khá lớn…

Kỷ niệm 71 năm Ngày TB-LS là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh việc tri ân NCC và thân nhân NCC; quan tâm, chăm lo chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Trong suốt những ngày qua, từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ NCC và thân nhân NCC để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp.

Tri ân NCC và những cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước là việc làm không bao giờ đủ. Đất nước thanh bình, chiến công đầu thuộc về các anh hùng liệt sĩ, những NCC với cách mạng. Vì vậy, thời gian tới, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần quyết tâm cao làm tốt hơn nữa, có nhiều hành động cụ thể, thiết thức chăm sóc NCC và thân nhân NCC, với nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng đời sống NCC cao hơn hoặc bằng mức sống của người dân trên từng địa bàn. Trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về thực hiện chính sách đối với NCC. Chăm sóc NCC vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận của mỗi người và toàn xã hội.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, cần tạo điều kiện thuận lợi để NCC, gia đình NCC phát huy truyền thống, ý chí tự lực tự cường phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước với phương châm: Nhà nước, nhân dân và người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu, nỗ lực vươn lên.

Gần 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta có nhiều hy sinh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang và tình đồng chí, đồng đội nghĩa tình thủy chung sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách chăm sóc NCC và gia đình NCC. Thông qua các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng chính là dịp toàn quân phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ-bộ đội của dân, tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng chính là giải pháp hữu hiệu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội; bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

  QĐND