Từ nhiều năm nay, ngày khai giảng năm học mới (5-9) cũng là Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Điều đó chứng tỏ ngày khai trường không chỉ là niềm vui của các em học sinh, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội đối với sự nghiệp “trồng người” của nước nhà.

Để chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trong cả nước, nhất là những nơi bị lũ lụt và vùng sâu, vùng xa đã có nhiều cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, cải thiện khuôn viên, bảo đảm cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh bước vào năm học mới với tinh thần tự tin, vui tươi, phấn khởi.

Nhìn lại năm học 2017-2018, ngành giáo dục đã gặt hái được nhiều kết quả, thành tích đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục ở các bậc học từng bước được nâng cao. Mạng lưới trường, lớp mầm non tiếp tục phát triển đều khắp, tỷ lệ huy động trẻ đến trường vượt chỉ tiêu ở tất cả độ tuổi. Mạng lưới, quy mô giáo dục phổ thông được rà soát, sắp xếp ổn định. Chất lượng giáo dục phổ thông đại trà có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước tiến vượt bậc với 100% thí sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế các môn Vật lý, Toán học, Hóa học, Sinh học đều đoạt huy chương. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đang đi đúng lộ trình. Chất lượng giáo dục đại học từng bước được cải thiện, đến nay đã có 24 trường đại học thí điểm tự chủ. Kết quả đổi mới giáo dục của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những thành tựu đó, năm học vừa qua, ngành giáo dục vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Thiếu trường lớp, nhất là trường mầm non ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh chưa được chú trọng đúng mức; một số giáo viên, học sinh có hành vi ứng xử thiếu văn hóa gây bức xúc trong xã hội; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng; số lượng sinh viên ra trường không tìm được việc làm còn nhiều; việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vẫn còn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại một số địa phương miền núi phía Bắc phần nào làm giảm niềm tin của xã hội đối với kỳ thi quan trọng này.

Từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã dành sự quan tâm đối với ngành giáo dục. Bởi vậy, bất cứ sự thành công hay khuyết điểm, thiếu sót nào của ngành nói chung, của mỗi cơ sở giáo dục nói riêng, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên trong ngành giáo dục càng phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhất là đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi tri thức nhân loại tăng lên cấp số nhân, phương pháp dạy học có nhiều thay đổi đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục trong việc nỗ lực đổi mới toàn diện, căn bản từ công tác chỉ đạo, quản lý đến việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động, chương trình, nội dung giáo dục cho phù hợp với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế. Bất cứ một sự chậm trễ, do dự nào làm cản trở tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay cũng có thể tác động không tốt đến việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước đáp ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, kiên quyết tự chấn chỉnh, sửa sai những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, ngành giáo dục cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2018-2019. Trong đó, cần tập trung các điều kiện bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả cấp học, bậc học; đề cao và siết chặt kỷ cương, nền nếp đi đôi với phát huy dân chủ trong trường học; làm tốt hơn nữa việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường thật sự an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Theo lộ trình, chỉ còn một năm học nữa, tức là đến năm học 2019-2020, ngành giáo dục sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ bậc tiểu học, bắt đầu lớp 1. Đây là dấu mốc rất quan trọng để khẳng định quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng. Vì vậy, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục cần đẩy nhanh quá trình biên soạn sách giáo khoa, chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhà giáo cũng như cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học và những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng kế hoạch.

Với bề dày truyền thống của nền giáo dục cách mạng Việt Nam 73 năm qua, với đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo được rèn luyện, bồi đắp cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ và năng lực chuyên môn, tin tưởng rằng ngành giáo dục tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

QĐND