Phong trào TĐQT đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ thi đua và qua thi đua, toàn quân xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), nhiều tấm gương sáng tạo, vượt khó trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, từ nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) lựa chọn xây dựng ĐHTT là những tập thể đảm nhiệm nhiệm vụ trung tâm, trọng điểm, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; với cá nhân là người đảm nhiệm vị trí then chốt, gian khổ. Ở Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) thì trọng tâm là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, với hơn 90% cán bộ tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội, 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi, làm nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Với Cục Hậu cần Quân khu 3, việc biểu dương, khen thưởng, xử phạt trong thi đua được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình chặt chẽ. Các tập thể, cá nhân ĐHTT được rà soát, bình xét khách quan, trung thực, đúng người, đúng việc...

leftcenterrightdel

Quang cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Xăng dầu giai đoạn 2013-2018. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Phong trào TĐQT cũng bộc lộ những hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy ở một số đơn vị còn chung chung, hình thức, chưa xác định rõ trọng tâm để tạo khâu đột phá, chưa bám sát và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung thi đua, chưa tập trung giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu để làm chuyển biến tình hình đơn vị. Nhiều mô hình, điển hình chưa được nhân rộng, thậm chí “chết yểu” do không được quan tâm sát sao, khoa học.

Muốn "vườn hoa" thi đua ngày càng tỏa hương, khoe sắc, mỗi cơ quan, đơn vị cần đánh giá toàn diện, xác định nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình hay, tập thể, cá nhân ĐHTT. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tổ chức cho các đơn vị đến tham quan, học tập cách làm, phương pháp triển khai, tổ chức thực hiện của đơn vị có nhiều thành tích, tiến bộ. Việc học tập này phải được tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Quá trình triển khai phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ; đánh giá theo từng năm, từng giai đoạn để bổ sung, hoàn thiện. Trong thi đua phải tích cực, chủ động xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT, cả điển hình toàn diện, điển hình từng mặt công tác, làm cho thi đua đua đuổi, vượt lẫn nhau giữa các điển hình, điển hình từng mặt vươn tới điển hình toàn diện, điển hình toàn diện làm nòng cốt, nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị ra toàn quân.

Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xác định các chủ trương, giải pháp sát tình tình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, làm cho thi đua thấm sâu vào từng tập thể, cá nhân. Cùng với đó, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT phải gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc…

TIẾN ĐẠT