Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các quân khu, quân chủng, binh chủng, Trưởng cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở nước ngoài. Về phía đại biểu khách mời có: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội…; lãnh đạo một số cục, vụ chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước phát triển mạnh mẽ

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo trung tâm do Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng trình bày, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm; nghiêm túc chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018; kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018-2020… Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhập quốc tế và Đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều thống nhất khẳng định: Giai đoạn 2015-2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công tác HNQT và ĐNQP. HNQT và ĐNQP thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác HNQT và ĐNQP; hiểu rõ HNQT và ĐNQP là bộ phận hữu cơ trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị chỉ rõ: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018-2020 cần tiếp tục triển khai theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; coi trọng hợp tác quốc phòng song phương với các đối tác chủ chốt, đưa khuôn khổ các quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai Đề án Quân đội tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chủ động chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm tổ chức thành công các hoạt động ĐNQP trong năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020; khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống cơ quan chuyên trách ĐNQP theo hướng chính quy, hiện đại để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong công tác HNQT và ĐNQP.

Tiếp tục phát huy lợi thế của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018 có bước chuyển quan trọng trên tất cả các mặt. ĐNQP là một trong những mặt công tác quan trọng, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, bởi làm tốt công tác này sẽ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa một cách chủ động.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá công tác đối ngoại là điểm sáng trong toàn bộ thành tựu chung của đất nước. “Chúng ta có thể tự hào vì ĐNQP là một phần quan trọng trong điểm sáng đó”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP. Trong đó, nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả khi triển khai các hoạt động ĐNQP với các nước láng giềng của Việt Nam, như: Tổ chức các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị, cùng các hoạt động trên thực địa, như tuần tra chung trên bộ, trên biển, kết nghĩa đồn, trạm, thôn, bản, khám, chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức diễn tập khắc phục hậu quả thiên tai…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng những hoạt động đối ngoại do toàn quân triển khai trong những năm qua có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, củng cố lòng tin giữa Việt Nam với các nước. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động hợp tác, đối ngoại quốc phòng, quân đội cũng đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và các địa phương.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thời gian tới cần tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại; phát huy đặc trưng, lợi thế của HNQT và ĐNQP trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước; nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018, trong đó có Báo Quân đội nhân dân.

 VŨ HÙNG