leftcenterrightdel
Hai bên trao đổi nội dung tuần tra.

Sau khi tiến hành trao đổi nội dung của cuộc tuần tra và làm các thủ tục tại khu vực mốc 156, hai bên đã tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới đất liền từ khu vực mốc biên giới 156 đến khu vực mốc biên giới 158.

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã trao đổi các vấn đề về quản lý cư dân biên giới, đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật tại biên giới…

Tin, ảnh: TRUNG DŨNG - TRUNG QUÂN