/hau-phuong-chien-si
/hau-phuong-chien-si
Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 trao tặng “Nhà đồng đội” cho quân nhân khó khăn về nhà ở
go top