Qua đó thúc đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, bảo đảm sự an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Ngay sau khi có Nghị quyết 42, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng đầu tiên đưa ra chương trình hành động với những giải pháp rất cụ thể để “giải cứu” nợ xấu. Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh, ngân hàng đã ban hành văn bản về miễn, giảm lãi theo hướng tổng điều chỉnh giảm lãi suất của tất cả các khoản nợ xấu phát sinh trước ngày 15-8-2017 (ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực). Đồng thời, Agribank cũng áp dụng cơ chế miễn 100% lãi quá hạn; miễn, giảm lãi đối với khách hàng khó khăn, thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhanh nhất với mức miễn, giảm lãi cao nhất có thể lên tới 100% số lãi tồn đọng. Với chính sách và cơ chế này, số lãi mà Agribank có thể miễn, giảm lên tới vài chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank sẽ thực hiện cho vay hỗ trợ khó khăn đối với tất cả khách hàng có nợ đã xử lý rủi ro, đã bán... nay có nguyện vọng, khả năng và điều kiện khôi phục sản xuất, từng bước tạo nguồn trả nợ ngân hàng. Đây có thể coi là chính sách ưu đãi với khách hàng đang có nợ xấu…

leftcenterrightdel
Khách hàng giao dịch tại Agribank .

Tính đến ngày 15-8, Agribank đã thu hồi và xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 là 60.105 tỷ đồng, chiếm 36,32% tổng số nợ còn phải xử lý, thu hồi. Trong đó thu nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là 5.515 tỷ đồng, chiếm 13,8% nợ đã bán (39.907 tỷ đồng); thu nợ đã xử lý rủi ro là 6.921 tỷ đồng, chiếm 14,8% nợ đã xử lý rủi ro (46.698 tỷ đồng); thu và xử lý nợ xấu nội bảng 34.402 tỷ đồng; thu và xử lý nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định 780, Thông tư 09, Nghị định 55 là 15.093 tỷ đồng...

Mặc dù vậy, quá trình triển khai xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 vẫn còn những vướng mắc. Cụ thể, Bộ Tài chính có Văn bản số 4606/BTC-TCT ngày 20-4-2018 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 42, tuy nhiên, nội dung văn bản chưa hướng dẫn chi tiết về việc nộp thuế khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu dẫn đến còn có nhiều cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất ở mỗi đơn vị trong Tổng cục Thuế. Ngoài ra, đối với việc hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong các vụ án hình sự, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích cụ thể thế nào là “ảnh hưởng việc xử lý vụ án và thi hành án”. Do đó, việc có hay không hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu sẽ phụ thuộc vào nhiều quan điểm của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, việc xác lập quyền thu giữ tài sản đối với nhiều tài sản không dễ do trước đây nội dung về thu giữ tài sản bảo đảm không ghi trong hợp đồng bảo đảm tiền vay. Khi tiến hành xác lập thì khách hàng không hợp tác (không ký) dẫn đến không đủ điều kiện áp dụng quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Điều 7 Nghị quyết 42. Vì thế, các tổ chức tín dụng rất lúng túng trong việc thu giữ tài sản.

DƯƠNG TỬ