Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tổ công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại TP Cần Thơ. Theo đó, từ ngày 1-1-2017 đến ngày 15-7-2018, trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP Cần Thơ 281 nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay thành phố đã hoàn thành 225 nhiệm vụ, đạt 80,7% tổng số nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính, đến nay, TP Cần Thơ đã ban hành 73 quyết định công bố, bãi bỏ 1.223 thủ tục hành chính, sửa đổi 74 thủ tục hành chính và ban hành mới 1.113 thủ tục hành chính. Hiện toàn thành phố có 1.878 thủ tục hành chính (1.528 thủ tục cấp sở, 237 thủ tục cấp huyện, 105 thủ tục cấp xã, 4 thủ tục đặc thù, 4 thủ tục liên thông). Môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Thống kê từ năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, cấp mới đăng ký kinh doanh 2.292 doanh nghiệp; thu hút được 32 dự án của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, thành phố có 427 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư trên 76.000 tỷ đồng. Liên quan đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đến nay chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp TP Cần Thơ đạt kết quả cao. Năm 2017, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 12.730 tỷ đồng. Điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng chuỗi nông sản chủ lực nhằm tăng tính hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà TP Cần Thơ đã đạt được. Cần Thơ là địa phương đứng thứ 10 cả nước về làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đó là tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trên toàn diện các lĩnh vực. Tuy nhiên, Cần Thơ là trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vì thế cần phải hướng đến một thành phố thông minh, chính quyền điện tử, từ đó việc cải cách sẽ hiệu quả hơn, đảm bảo giải quyết được 4 vấn đề tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm tra, quyết định và trả kết quả...  

Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ đề nghị, TP Cần Thơ cần xây dựng phương án tăng trưởng cụ thể hơn tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thực chất hơn, quyết liệt và mạnh hơn bằng những việc làm cụ thể. Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị thành phố xem xét lại bởi số thủ tục bãi bỏ 1.223 nhưng lại ban hành mới 1.113 thủ tục hành chính. Đồng thời cần quyết liệt hơn trong công tác sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: THÚY AN