/noi-bat/p/3
/noibat
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Binh Đoàn 18
go top