Theo Yonhap, Bộ tư lệnh mới thành lập có nhiệm vụ thu thập các thông tin liên quan đến an ninh và chống lại các hoạt động chống phá nhà nước. Trung tướng Nam Young-sin, cựu chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm, đã được chỉ định làm người đứng đầu bộ tư lệnh này. DSSC có khoảng 2.900 nhân viên, giảm 30% so với khoảng 4.200 nhân viên của đơn vị cũ. DSSC được thành lập nhằm thay thế cho Bộ tư lệnh An ninh quốc phòng (DSC) ra đời năm 1991 nhưng đã bị giải thể sau khi trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích trong dư luận với các cáo buộc đơn vị này can thiệp chính trị.

NGỌC MINH