Theo thỏa thuận trên, Hàn Quốc sẽ chi trả 1,03 nghìn tỷ won (890 triệu USD) trong năm nay, tăng 8,2% so với năm 2018. Thỏa thuận sửa đổi này sẽ có hiệu lực trong một năm và cần phải được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn để có hiệu lực.

Việc Mỹ và Hàn Quốc ký được thỏa thuận trên đã chấm dứt tranh cãi nhiều tháng qua liên quan đến vấn đề tài chính giữa hai nước đồng minh cũng như xóa bỏ rào cản, mở đường cho hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

NGỌC MINH