Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội cho biết, trong năm 2017, toàn quân đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, tích cực đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cục Bảo vệ an ninh quân đội và ngành bảo vệ an ninh đạt được trong năm 2017, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đặc biệt là việc chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phòng ngừa những tình huống xấu. Một số nhiệm vụ mới, trong đó có nhiệm vụ điều tra an ninh theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 mới có hiệu lực đã được ngành tích cực triển khai, đạt được kết quả tốt. Thượng tướng Lương Cường chỉ đạo, năm 2018, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và sự gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch, ngành bảo vệ an ninh quân đội phải chủ động, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, không để bất ngờ trước mọi tình huống, kịp thời tham mưu, đề xuất hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, không để lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước, quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của quân đội và trong các nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành bảo vệ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh ngày càng vững mạnh.

NGUYÊN MINH