leftcenterrightdel
Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật tặng quà Đội tuyển Thợ quân khí tham dự Army Games 2021. 

Các thành viên của Đội tuyển Thợ quân khí luôn xác định việc được tham dự Army Games vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm lớn lao, nên luôn nỗ lực tập luyện, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh luyện tập nội dung thi, mỗi thành viên còn tự rèn luyện thể lực, học thêm ngoại ngữ phục vụ cho việc giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đội tuyển của các quốc gia khác. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật biểu dương sự nỗ lực luyện tập của các thành viên đội tuyển và yêu cầu Đội tuyển Thợ quân khí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập luyện sát nội dung thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, chú trọng rèn luyện sức khỏe, kỹ năng để thi đấu đạt thành tích cao nhất.

TUẤN NAM