Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP. 

leftcenterrightdel
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị giao ban BQP.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) do Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh văn phòng BQP khái quát: Tháng 2-2021, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu lực lượng tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại tăng cao; dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp…

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của QUTƯ, Thủ trưởng BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác QS, QP. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được duy trì nghiêm. Quân đội luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu được triển khai, đường mòn lối mở được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời việc xuất nhập cảnh trái phép. Công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 được tăng cường. 

Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị huấn luyện chu đáo, chỉ đạo ra quân huấn luyện năm 2021 nhanh gọn, an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nền nếp chính quy, quản lý nghiêm kỷ luật, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự. Chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nhiệm vụ tác chiến điện tử, không gian mạng được triển khai hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin liên lạc, cơ yếu và các mặt công tác khác được thực hiện đồng bộ, kịp thời, chu đáo bảo đảm toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong tháng 2, hoạt động công tác Đảng, công chính trị (CTĐ, CTCT) được lãnh đạo BQP mà thường xuyên, trực tiếp là Thủ trưởng TCCT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả; đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; lãnh đạo làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa; chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, rà soát chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng ở các cấp; hoàn chỉnh quy hoạch đội ngũ cán bộ, chỉ huy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao. Trận địa chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành nền nếp, hiệu quả. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2-2021 và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, nghiên cứu, nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu chính xác với Đảng, Nhà nước công tác QS, QP. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị 

Toàn quân tập trung triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tăng cường các biện pháp PCD Covid-19; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. 

Các cơ quan, đơn vị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc và kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tiến hành công tác dân vận, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch đã xác định; bảo đảm tốt hậu, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm toàn quân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-TRỌNG HẢI