Thay mặt Thường vụ Đảng ủy- Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, đồng chí Đại tá Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn đã báo với đoàn công tác kết quả thực hiện Quy chế DCCS của đơn vị. Theo đó, từ đầu năm 2017 đến nay Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về thực hiện Quy chế DCCS; phát huy vai trò của cấp ủy người chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện Quy chế DCCS. Hằng năm triển khai xây dựng, bổ sung kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình đơn vị, nhận thức của bộ đội; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện có nền nếp chế độ giao ban, sinh hoạt học tập, sinh hoạt đảng, nhất là chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo...

leftcenterrightdel

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu kết luận nội dung kiểm tra.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, trao đổi, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS ở Lữ đoàn 234, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10), Sư đoàn 10 và các cơ quan trực thuộc của Quân đoàn 3.

Phát biểu kết luận nội dung kiểm tra, Trung tướng Lê Hiền Vân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế DCCS phù hợp với nhiệm vụ chính trị đơn vị, tập trung trên ba lĩnh vực: Chính trị, quân sự, hậu cần, tài chính. Cấp ủy và chỉ huy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; chủ động rà soát bổ sung, kiện toàn đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản về Quy chế DCCS ở tất cả các cấp. Công khai các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định; xác định tốt các mối quan hệ, đặc biệt quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa cán bộ chính trị với quân sự, cấp trên cấp dưới; phát huy dân chủ trong huấn luyện SSCĐ, xây dựng đơn vị và giáo dục chính trị tư tưởng. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức hiểu biết sâu sắc và thực hiện tốt các quy định về Quy chế DCCS; đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục nghiên cứu quán triệt, xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch kiểm tra sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị; xác định kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, để nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của Quy chế DCCS; củng cố kiện toàn nâng cao năng lực để tham mưu tốt các nội dung của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS, các tổ chức quân nhân; đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và bộ đội các đơn vị về xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS; đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ, đoàn kết tốt, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của bộ đội trên các lĩnh vực, đặc biệt là về: Chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật để nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI