Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức, ý nghĩa trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, trước hết là cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ rõ: 5 năm qua, triển khai thực hiện đề án, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả; sát với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng; vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục nhất là phương pháp truyền thống với hiện đại, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực; đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan mô hình thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của LLVT Quân khu 4.

Tại hội nghị, tham luận của các cơ quan, đơn vị đã tập trung phân tích làm nổi bật những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, các đại biểu thống nhất: Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; tích cực đổi mới nội dung chương trình theo hướng sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, khắc phục bệnh thành tích, coi trọng giáo dục bằng hành động thực tiễn. Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội. Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị có đủ kiến thức, trình độ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Tin, ảnh: LÊ TẦN - DUY THÀNH