Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo do Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội trình bày, nêu rõ: 8 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06. Phong trào Sáng tạo trẻ và hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Cơ quan chính trị và cơ quan khoa học quân sự các cấp đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh việc động viên, cổ vũ tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian cho phong trào. Từ đó, đã có hàng nghìn mô hình học cụ huấn luyện và công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên ở cấp cơ sở và toàn quân được triển khai ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động và sản xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội và sự nghiệp hiện đại hóa quân đội; mỗi năm làm lợi cho các cơ quan, đơn vị và quân đội hàng trăm tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế-xã hội đất nước, quân đội và Giải thưởng TTST trong Quân đội, quá trình thực hiện Thông tư số 06 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: Thể thức văn bản; cơ cấu hội đồng giải thưởng, tên gọi một số cơ quan; cơ chế chính sách cho tác giả đoạt giải; kinh phí bảo đảm cho hoạt động của giải thưởng; chưa có tiêu chí đánh giá các công trình, sáng kiến; quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; quy định về xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Bởi vậy, cần phải xây dựng, ban hành thông tư mới cho đúng với thể thức văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả cao. Trên cơ sở đề xuất của Ban Thanh niên Quân đội, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng TCCT đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06 để làm cơ sở pháp lý trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Giải thưởng TTST trong Quân đội.

Quan điểm sửa đổi và nguyên tắc xây dựng thông tư: Phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về khoa học và công nghệ; đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của pháp luật; sửa đổi, bổ sung những nội dung mới phù hợp với tổ chức, biên chế và hoạt động của quân đội. Thông tư mới mới kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 06; khắc phục những bất cập, vướng mắc, thiếu thống nhất hiện nay, nhất là những vấn đề các đơn vị báo cáo trong tổng kết 8 năm thực hiện Thông tư số 06; bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của quân đội và hiệu quả cao.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý, thảo luận những nội dung bổ sung, sửa đổi về cơ cấu hội đồng giải thưởng; quyền hạn khen thưởng; kinh phí bảo đảm; tiêu chí đánh giá các công trình tham dự giải thưởng; quyền lợi của tác giả; nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự cũng như chất lượng các ý kiến phát biểu; đồng thời nhấn mạnh: Các ý kiến tại hội thảo cơ bản thống nhất cao với dự thảo thông tư về kết cấu, bố cục, nội dung, khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06. Thông tư mới được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy việc triển khai phong trào TTST trong toàn quân đạt chất lượng ngày càng tốt hơn. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT giao Tổ soạn thảo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo thông tư, tờ trình để báo cáo và xin ý kiến Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH