Tham gia buổi làm việc, phía Bộ Quốc phòng có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 cùng các đề xuất, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHÚ SƠN.

Năm qua, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, các thế lực thù địch tăng cường chống Đảng, Nhà nước, quân đội; thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng cho kinh tế đất nước. Tuy nhiên, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, triển khai toàn diện các nội dung công tác, đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện đường lối, pháp luật về QS, QP; trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; tổ chức lực lượng bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tham mưu với Chính phủ ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bộ Quốc phòng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, tăng khả năng phòng thủ đất nước trong tình hình mới. Toàn quân luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; trận địa tư tưởng được xây dựng vững chắc, cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, Chính phủ; chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng SSCĐ của quân đội được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc tuyên truyền, kiểm soát, quản lý, thực thi pháp luật trên biển và biên giới; duy trì đường dây nóng và tuần tra chung với các nước có chung đường biên giới trên đất liền cũng như trên biển. Phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đạt được chiều sâu; đã đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế; tổ chức tốt các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, giao lưu quốc phòng, góp phần xây dựng lòng tin, cân bằng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ Quốc phòng đã đạt được và khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước, quân đội đã có những đóng góp to lớn, quan trọng.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước xử trí thắng lợi mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là các tình huống trên biển, biên giới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc và bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định, tạo tiền đề để đất nước phát triển.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHÚ SƠN.

Toàn quân cần tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”; tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về QS, QP. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước. Chủ động phòng ngừa, xử trí tốt các sự cố, rủi ro thiên tai, sẵn sàng về con người, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, giao các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của Chính phủ nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy trình.

Thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm, dù trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn mài sắc ý chí chiến đấu, khắc phục tốt mọi khó khăn, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

TIẾN ĐẠT