leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phán Bá Dân và đoàn công tác kiểm tra việc sử dụng và bảo quản quân trang tại Học viện PK-KQ. 
Theo báo cáo của Học viện PK-KQ, những năm qua, Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sát với tình hình thực tiễn của Học viện. Việc khai thác lương thực, thực phẩm tập trung được duy trì nền nếp đã góp phần quan trọng trong bảo đảm sức khỏe và đời sống cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực cải tiến, chế biến nâng cao kỹ thuật nấu ăn cho đội ngũ nuôi quân, thực hiện tốt các chế độ nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm cho bộ đội ăn chín uống sôi, ăn hết tiêu chuẩn. Phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và các phong trào thi đua khác được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu thiết thực…

Sau khi kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị trong học viện, phát biểu kết luận, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực cố gắng của Học viện PK-KQ trong bảo đảm công tác hậu cần của Học viện trong thời gian qua; đồng thời khẳng định học viện đã quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần; chỉ tiêu tăng gia sản xuất đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe bộ đội…

Tin, ảnh: TRƯƠNG ĐỨC SÁNG