Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, trao Huy hiệu và phát biểu chúc mừng hai đồng chí.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương (TVQUTW), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên TVQUTW, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng và Thượng tướng Phạm Ngọc Minh; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Phùng Quang Thanh và đồng chí Ngô Xuân Lịch là những cán bộ ưu tú, xuất sắc đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, trưởng thành của Quân đội. Trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ Quân đội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Minh Trường.

50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường; trong đó có gần 10 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trên các cương vị, chức trách được giao, đặc biệt là cương vị Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đối với Quân đội và dân quân tự vệ, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách quan trọng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đảm nhiệm nhiều cương vị công tác, được rèn luyện trưởng thành trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Đồng chí đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Minh Trường.

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ huy Quân đội và dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng và khẳng định: Huy hiệu 50 năm và 45 tuổi Đảng trao cho 2 đồng chí thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những cống hiến, đóng góp của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đây không chỉ là vinh dự của 2 đồng chí mà còn là vinh dự của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Minh Trường.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong rằng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên cộng sản, tiên phong, gương mẫu, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.

Đại diện phát biểu, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai đồng chí phát triển, trưởng thành; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước đã giúp đỡ hai đồng chí trong quá trình chiến đấu, công tác, có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội. Đồng chí nhấn mạnh: “Vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 45 năm và 50 năm tuổi Đảng, chúng tôi nguyện tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên cộng sản, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

TRỊNH DŨNG