leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn phòng không 363 lần thứ VIII. 
Báo cáo tại đại hội khẳng định, công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm qua (2012-2017) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn phòng không 363 đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN); phát huy tốt vai trò xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của sư đoàn. Do đó, trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, từ năm 2012 đến nay, 100% các đơn vị trực ban đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”, các đơn vị chiến đấu đều giữ vững 1 kíp chiến đấu giỏi và 1 kíp chiến đấu khá. Trong huấn luyện, quân số tham gia đạt 98,5% trở lên, kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80-85% khá, giỏi; các kíp tham gia hội thi cấp quân chủng đều đạt giỏi và giành giải cao; các đơn vị tham gia diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, các tổ chức Đoàn của Sư đoàn phòng không 363 đã tích cực chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng. Đã có 756 đoàn viên ưu tú tham gia 30 lớp đối tượng Đảng, giới thiệu kết nạp 538 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Sư đoàn phòng không 363 và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện. 
Bên cạnh đó, ĐVTN Sư đoàn phòng không 363 cũng đã tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; giúp nhân dân và địa phương hàng nghìn ngày công gặt lúa, làm đường, tu sửa nghĩa trang, trường học; tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Đại hội đã nghiên cứu, trao đổi, thống nhất xác định cụ thể phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới (2017-2022); đồng thời xác định khâu đột phá là xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ khí tài mới; làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của sư đoàn; bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ các cấp có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”./.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ