Phóng viên (PV): Năm 2018, rất nhiều bộ luật, luật có hiệu lực thi hành liên quan đến hoạt động chuyên môn của ngành, vậy TAQSTƯ đã triển khai thế nào và hiệu quả ra sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh: Từ ngày 1-1-2018, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và nhiều luật khác có hiệu lực, liên quan trực tiếp đến hoạt động giải quyết án của ngành tòa án quân sự (TAQS). Vì vậy, ngay từ đầu năm, lãnh đạo TAQSTƯ đã triển khai cho các TAQS tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ của ngành nắm vững những quy định của các bộ luật, luật và các nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, tập trung vào các loại tội phạm mới quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, tội phạm có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng... Quá trình giải quyết nhiều vụ án hình sự, các TAQS đã thực hiện tốt quy định của pháp luật xét xử các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền từng bước nghiên cứu sửa đổi, hướng dẫn. Từ đầu năm 2018 đến thời điểm này, toàn ngành TAQS đã tổ chức 19 phiên tòa rút kinh nghiệm ở các TAQS cấp quân khu, TAQS khu vực. Thông qua đó, đội ngũ thẩm phán, thư ký của ngành từng bước nâng cao năng lực thực tiễn, khả năng điều hành tại phiên tòa và nâng cao chất lượng, hiệu quả xét xử.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng ngành Tòa án Quân sự giai đoạn 2012-2018. Ảnh: PHAN LONG.

PV: Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp nói chung và trong quân đội nói riêng đến năm 2020, ngành TAQS đã thực hiện mặt công tác này như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh: Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TAQSTƯ đã phối hợp cùng các cơ quan hữu quan hoàn thiện đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội, báo cáo Quân ủy Trung ương trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Bộ Chính trị; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện khi đề án được thông qua.

Ngành thực hiện tốt các quy định của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Quyết định của Chánh án TANDTC gắn với lộ trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là thẩm phán, thư ký có phẩm chất đạo đức trong sạch. Hiện nay, 100% cán bộ là thẩm phán, thư ký trong ngành TAQS có trình độ cử nhân luật trở lên, trong đó nhiều cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ngành luật, hơn 80 cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ có trình độ vững vàng là cơ sở để ngành TAQS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

PV: Nhiệm vụ cơ bản của ngành trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh: Ngành TAQS sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Chánh án TANDTC về thực hiện nhiệm vụ, nhất là các giải pháp đột phá. Ngành tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác chính sách pháp luật, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong quân đội để điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay.

Ngành cũng tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; xây dựng hệ thống TAQS vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, nhân viên TAQS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất trong sáng, tinh thông nghiệp vụ; từng bước xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện đạo đức của người thẩm phán, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên trong ngành TAQS có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, nâng cao kỷ luật công vụ, đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HÀ KHÁNH (thực hiện)