Để Phong trào TĐQT được triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong LLVT tỉnh đã tích cực quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, xác định rõ những nội dung cần tập trung đột phá; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cụm thi đua, hội đồng, tổ TĐKT các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên được kiện toàn, cùng với cơ quan chính trị làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo, như: Chủ động lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng phương pháp, cách làm, chú trọng xây dựng những mô hình mới, hiệu quả. Trong LLVT tỉnh đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu, như: Mô hình “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao” của Phòng Tham mưu; Ban CHQS huyện Mỹ Hào; Ban CHQS TP Hưng Yên, Trường Quân sự tỉnh; mô hình “Đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp” của ban CHQS các huyện: Tiên Lữ, Yên Mỹ, Phù Cừ; mô hình “Xây dựng đơn vị dân quân tự vệ chính quy” của ban CHQS các huyện: Văn Lâm, Kim Động; mô hình “Khu tăng gia tập trung”, “Cây-con kết hợp” của Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật... Các điển hình tiên tiến thực sự có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm, sức sáng tạo và động cơ thi đua mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã phát động 7 đợt thi đua thường xuyên và 29 đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Quá trình thực hiện Phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết giữa Phong trào TĐQT của LLVT với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành... tạo thành hành động cách mạng rộng khắp, đột phá vào khắc phục khâu yếu, giải quyết việc khó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tham quan mô hình, đồ dùng huấn luyện tại lễ ra quân huấn luyện (tháng 3-2018). Ảnh: KHẮC CƯỜNG.

Nổi bật là Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của trên về xây dựng KVPT. Cùng với việc tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu xây dựng tiềm lực QS, QP trong KVPT tỉnh; hoàn thành quy hoạch thế trận KVPT được quân khu phê duyệt, giúp UBND tỉnh lập đề án xây dựng công trình phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Triển khai quy hoạch, xây dựng, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố, các khu tăng gia sản xuất tập trung, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy và cải thiện đời sống bộ đội.

Hằng năm, LLVT tỉnh chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo  hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập ngũ cho các đơn vị. LLVT tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị cũng có nhiều giải pháp trong thực hiện chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trong đó ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Quá trình huấn luyện, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình đơn vị, sát với thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị trong biên chế. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi từ 78% đến 85%. 

Phong trào TĐQT đã tạo ra sức bật mới để LLVT tỉnh Hưng Yên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, củng cố quốc phòng ở địa phương ngày càng vững chắc.

Box: Từ năm 2013 đến năm 2017, LLVT tỉnh Hưng Yên liên tục được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc” trong thực hiện Phong trào TĐQT và thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Năm 2017 LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đại tá NGUYỄN CHÍ CÔNG, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên