Theo Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Đại học VHNTQĐ (Tổng cục Chính trị): Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của nhà trường và cấp ủy các cấp luôn nghiêm túc đánh giá tình hình, kết quả những nội dung đã lãnh đạo, triển khai; xác định chủ trương, biện pháp, mục tiêu, yêu cầu lãnh đạo về công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT phù hợp, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quy chế công tác TĐ-KT được xây dựng kịp thời, có bộ tiêu chí chấm điểm cụ thể, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Hằng năm, căn cứ chỉ đạo của cấp trên và bám sát tình hình, nhiệm vụ đơn vị, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT; xác định rõ nội dung, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; hướng mạnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

leftcenterrightdel
Diễn viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội tham dự Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền của Phụ nữ Quân đội năm 2017, đoạt giải xuất sắc.

 Định kỳ hằng năm, nhà trường tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thi đua phù hợp; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, lồng ghép với thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt, nghiên cứu khoa học tốt, xây dựng nhà trường tiên tiến, chính quy”. Nhờ những chủ trương, biện pháp sát đúng, phong trào TĐQT của nhà trường thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua.

Những năm qua, phong trào TĐQT thực sự tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng học viên, sinh viên, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, tạo chuyển biến quan trọng trong dạy và học. Hằng năm, kết quả học tập của học viên, sinh viên có 100% đạt yêu cầu, trong đó 95% khá, giỏi. 5 năm qua, nhà trường có 10 lượt giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, 130 lượt giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, 160 lượt giảng viên thỉnh giảng được vinh danh, 123 lượt học viên và sinh viên tiêu biểu xuất sắc. Qua kiểm định chất lượng giáo dục tại nhà trường giai đoạn 2013-2018 của Bộ Tổng Tham mưu, kết quả đạt 58/61 tiêu chí, đứng tốp đầu trong số 15 học viện, nhà trường quân đội đã kiểm định.

Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng GD&ĐT của nhà trường là gắn việc học tập với thực hành biểu diễn. Từ năm 2013 đến 2018, Trường Đại học VHNTQĐ đã xây dựng và biểu diễn hơn 600 chương trình nghệ thuật, trong đó nhiều chương trình nghệ thuật lớn, có tính tư tưởng, nghệ thuật tốt phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao; nhiều chương trình đoạt huy chương Vàng, huy chương Bạc, như: Liên hoan Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2017; Liên hoan Múa quốc tế và toàn quốc năm 2017; Giải “Sao mai” các năm 2013, 2015, 2017...

Qua phong trào thi đua, công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong học viên, sinh viên. 5 năm qua, nhiều đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Quốc phòng được nhà trường triển khai nghiên cứu, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, thực hành biểu diễn và xây dựng nhà trường VMTD, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị khen thưởng, đánh giá cao.

Phong trào TĐQT còn tạo chuyển biến tiến bộ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Công tác cải cách hành chính quân sự được triển khai tích cực, trọng tâm là việc chuyên môn hóa các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; giảm hội họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ...

Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: "Phong trào TĐQT của nhà trường phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, vững chắc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa tốt, tạo động lực quan trọng thúc đẩy nhà trường hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ TSVM, nhà trường VMTD. Từ năm 2013 đến 2018, nhà trường đã xét, quyết định và đề nghị cấp trên ra quyết định khen thưởng 175 lượt tập thể (1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 35 lượt Đơn vị Quyết thắng, 139 lượt Đơn vị Tiên tiến) và 775 lượt cá nhân, trong đó có 10 Chiến sĩ Thi đua toàn quân, hơn 120 Chiến sĩ Thi đua cơ sở…

Bài và ảnh: KHÁNH MINH - HOÀNG TRUNG