Đây là kết quả sau cuộc hội đàm trực tuyến ngày 5-2 giữa quan chức hai nước. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, hai bên nhất trí hợp tác để góp phần củng cố quan hệ đồng minh cũng như thế trận quốc phòng chung thông qua việc hoàn tất các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự càng sớm càng tốt. Hai nước nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề này cũng như thảo luận chi tiết cho những cuộc thương lượng đó qua các kênh ngoại giao. Thời gian qua, chia sẻ chi phí quốc phòng vẫn là một bất đồng kéo dài giữa Seoul và Washington. Từ tháng 9-2019, hai nước đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhưng chưa đạt được đồng thuận.

NGÂN ANH