Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi thành quả của ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên
An error has occurred. Error: is currently unavailable.
go top