Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI gồm 71 Ủy viên chính thức (nữ 12 đồng chí) và 10 Ủy viên dự khuyết (nữ 2 đồng chí). Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI; bầu Bộ Chính trị với 13 Ủy viên. Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 đồng chí. Đây là những người tiêu biểu đại diện cho hơn 350.000 đảng viên cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào giao phó.

leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: nr.org.la.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào, tân Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI Thongloun Sisoulith khẳng định, đất nước Lào đang đứng trước những cơ hội lớn để tiến tới phát triển thịnh vượng, song cũng có những thách thức to lớn đang phải đối mặt, trước tình hình đó đồng chí Thongloun Sisoulith yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân luôn luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Kaysone Phomvihane và con đường đổi mới toàn diện và có nguyên tắc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: nr.org.la.

Theo đồng chí Thongloun Sisoulith, Đại hội XI Đảng NDCM Lào đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước Lào, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa 10; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025); Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện đó là nền tảng quan trọng nhất cho hoạt động lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Để bảo vệ những thành quả và tiếp tục gặt hái những thành công trong thời gian tới, đồng chí Thongloun Sisoulith yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI đề ra, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước Lào trên trường quốc tế và khu vực.

HUY ĐÔNG (tổng hợp)