EC muốn nội dung kích động hoặc ủng hộ hành vi phạm tội cực đoan, thúc đẩy nhóm cực đoan hoặc cách thực hiện những hành động đó phải bị gỡ xuống khỏi trang web của các công ty trên trong vòng 1 giờ sau khi có lệnh từ cơ quan chức năng cấp quốc gia. Các công ty khai thác internet không gỡ bỏ nội dung cực đoan theo quy định có thể phải đối mặt với mức tiền phạt lên đến 4% doanh thu toàn cầu hàng năm.

Trong dự luật mới, cần được các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua mới chính thức có hiệu lực, EC cũng yêu cầu các nhà khai thác internet nên thực hiện nhiều biện pháp chủ động, chẳng hạn như phát triển các công cụ mới để giám sát nội dung.

DƯƠNG NGUYỄN